Het gemeentelijk containerpark heeft tot doel de gescheiden inzamelinget gemeentelijk containerpark
van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de
maximale recyclage van deze stoffen.
Het containerpark is toegankelijk voor de particuliere inwoners van de gemeente.

Opgelet !

Handelaars, zelfstandigen en aannemers staan zelf in voor de verwijdering van hun afval.
Zij kunnen enkel met een ‘handelaarskaart’ (prijs 50 euro en aan te vragen bij afdeling ruimte)
hun afval binnen brengen.
Ook zij betalen voor niet-recycleerbaar materiaal.
Het maximum gewicht van het voertuig is 3.500.

Sorteer het afval altijd voor je ermee naar het containerpark gaat!


To contact us:

Tel : 011 60 21 88

Europark 2014 (industrieterrein Europark)

3530 houthalen